CYKL ŻYCIA PRODUKTU

Cykl życia produktu jest szeroko stosowaną techniką analizy kolejnych stadiów rynkowego rozwoju konkretnego wyrobu. Ukazując historię, teraźniejszość i najbardziej prawdopodobną przyszłość, musi być bezwzględnie brany pod uwagę przy formułowaniu i realizacji strategii produktu, strategii biznesu.

W kształtowaniu strategii produktu pierwszoplanową rolę odgrywają relacje, jakie zachodzą pomiędzy potrzebami konsumentów a właściwościami oferty rynkowej. Relacje te nie są stałe. Zmieniają się bowiem potrzeby nabywców, a co za tym idzie, także zdolność produktu do ich zaspokojenia. Sam wyrób także ulega przekształceniom na skutek wprowadzania „autonomicznych” innowacji konstrukcyjnych i technologicznych. Pamiętajmy bowiem, że nie zawsze zmiany są odpowiedzią na nowe potrzeby i gusty konsumentów. Często wyprzedzają je, wiążą się z dążeniem do ich kształtowania. Są niekiedy także owocem dążenia do zaspokojenia próżności kierownictwa firmy, mniej lub bardziej swobodnej twórczości projektantów i technologów.

Cykl życia produktu polega na stopniowym nabywaniu i utracie zdolności konkretnego wyrobu do zaspokajania potrzeb konsumentów. Rozpoczyna się w momencie wprowadzenia produktu na rynek i trwa do czasu jego wycofania. Jest on różny dla różnych produktów.

Wyróżnia się powszechnie pięć podstawowych faz pełnego rynkowego cyklu życia produktu, produktu „trafionego”. Przedstawia je rysunek 3.8.

Leave a Reply

Kategorie
klimatyzacja Mitsubishi