Kontrola oparta na kryterium przedmiotowym

Kontrola oparta na kryterium przedmiotowym, inaczej komórek organizacyjnych podlegających kontroli, dzieli się na ogół na:

– kontrolę operacji (produkcji) – w MEBLEX-ie kwartalne sprawozdania z wykonanego planu produkcji tworzyły bazę do opracowania prognoz sprzedaży, nakładów na inwestycje rozwojowe firmy i inne prace przygotowawcze dostosowane do określonego (rzeczywistego) poziomu operacyjności działania

– kontrolę finansową – ten rodzaj kontroli miał w MEBLEX-ie kluczowy charakter na jego podstawie tworzono zręby kontroli produkcji, sprzedaży, planowano działania marketingowe i inwestycje spoiwem łączącym obszary kontrolowane z kontrolą finansową było zarządzanie strumieniem pieniężnym (cash flows) oraz szereg wskaźników finansowych, m.in. stopa zysku, stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału własnego

– kontrolę działań marketingowych – najistotniejszym elementem tej kontroli w spółce MEBLEX była ocena sprzedaży, efektywności i skuteczności funkcjonowania sieci dystrybucji (dealerów) oraz zbieranie informacji o kształtowaniu się popytu na meble

– kontrolę prac badawczo-rozwojowych – MEBLEX nie stworzył jeszcze tego typu kontroli, choć w przypadku tej spółki warto byłoby ocenić i porównać projekty nowych mebli z możliwościami ich produkcji (nakłady inwestycyjne, jednostkowe koszty produkcji), późniejszej sprzedaży, odbioru nowych produktów przez klientów, naśladownictwa wzorców wyrobów przez konkurencję itp.

Leave a Reply