MEBLEX Sp. z o.o.

MEBLEX Sp. z o.o. została założona w 1990 roku przez piątkę przyjaciół, byłych pracowników Spółdzielni Meblarskiej, którzy zdecydowali się przejąć upadające przedsiębiorstwo i utworzyć na jego bazie dobrze prosperującą firmę. MEBLEX został podzielony na cztery zakłady produkcyjne (divisions), na czele których stanęli czterej właściciele. Szefem całej spółki został piąty z nich, o największym stażu pracy i doświadczeniu w branży meblarskiej. Wyodrębnione organizacyjnie zakłady prowadziły własną księgowość, same zajmowały się poszukiwaniem klientów na wytwarzane produkty, same wyznaczały swoje cele. Jedynie strategia całej spółki była budowana centralnie. Jednym z jej kluczowych elementów było to, że poszczególne zakłady nie mogą ze sobą konkurować. Zakłady zostały zróżnicowane produktowo. Każdy z nich specjalizował się w wytwarzaniu innego asortymentu produktów. Były to meble biurowe, ogrodowe, tapicerskie oraz kuchenne. Ponadto strategia określała:

– wzrost finansowych możliwości produkcyjnych i dystrybucyjnych dzięki sprawnie działającemu systemowi hurtowni, sklepów i stoisk patronackich (dealerów)

– inwestowanie w wykupywanie dużych, ale słabo działających sklepów detalicznych – tworzenie sklepów detalicznych – tworzenie sklepów firmowych

– stworzenie spójnego systemu dekorowania sklepów pod nazwą spółki

– lokowanie sklepów pod ścisłym nadzorem i w ściśle określonych miejscach bądź obszarach (np. w centrach miast)

– obniżenie kosztów produkcji poprzez tworzenie i stosowanie nowych, wydajniejszych, ale przy okazji oszczędzających surowce i materiały, linii produkcyjnych

– w miarę poznawania rynku dostawców, tworzenie bazy przyszłościowej oraz oddawanie części wstępnej obróbki materiałów do najsolidniejszych kontrahentów (np. w 1992 roku koszty związane z tak zwaną obróbką obcą były sześć razy większe niż wydatki ponoszone na bieżącą działalność firmy)

– związanie dostawców surowców i materiałów z MEBLEX-em poprzez wykupywanie udziałów, które potem były odsprzedawane załodze firmy (wykupiono w ten sposób ponad 20 kontrahentów)

– zwiększenie kontroli wewnętrznej na każdym (nawet najzwyklejszym) stanowisku roboczym w celu ograniczenia ponoszonych kosztów.

Leave a Reply