System planowania i kontroli

Ten system planowania i kontroli pozwolił dostrzec sezonowość sprzedaży wyrobów, szczególnie mebli ogrodowych. Można było również łatwiej kontrolować plany produkcji w ujęciu kwartalnym. Kontrola laka uwzględniała stan zapasów wyrobów gotowych nie tylko w przedsiębiorstwie, ale również u sprzedawców. Zarząd miał wyczerpujący obraz sytuacji w terenie, mógł więc na bieżąco podejmować działania korygujące. System pozwalał skonfrontować przewidywaną wielkość produkcji z zapotrzebowaniem na dany asortyment.

Dodatkowo, jesienią 1993 roku dyrektor Szymański i Marek Biernacki zamówili w jednej z firm konsultingowych wszechstronną analizę całego rynku meblarskiego. Raport zawierał informacje o rozmiarach całego rynku w nadchodzących latach, o potencjale rynku w poszczególnych przedziałach cenowych, o prawdopodobnych skutkach ruchu cen oraz o siłach konkurencyjnych i ich przewidywanym rozwoju. Analiza stała się kolejnym standardem niezbędnym w formułowaniu narzędzi kontroli produkcji i zapasów. Dysponując tą wiedzą, MEBLEX mógł skuteczniej uwzględniać siły popytu przy planowaniu swojej strategii sprzedaży i zdolności produkcyjnej.

Leave a Reply

Kategorie
https://www.masterbill.com.pl/oferta/ksiegowosc/ wycinanie otworów w betonie