Posts Tagged ‘reglementacja’

postheadericon Zasady ogólne reglamentacji dewizowej

Ustawa z 15 lutego 1989 r. – Prawo dewizowe wprowadziła istotne zmiany zasad reglamentacji dewizowej w Polsce, niekiedy mówi się o zupełnie nowym podejściu tej ustawy, a nawet o zmianie filozofii państwa w tym zakresie.

1)Najistotniejszą zmianą jest odejście od ogólnej formuły, na której opierały się wcześniejsze regulacje, zakazujące generalnie dokonywania czynności dewizowych, a dopuszczające tylko te operacje, na które przepisy prawa wyraźnie zezwalały. Ustawa z 15 lutego 1989 r. – Prawo dewizowe odwróciła tę formułę, generalnie zezwalając na dokonywanie operacji dewizowych, wprowadzając od niej konkretne wyjątki (zakazy i ograniczenia). Można więc stwierdzić, że zasada ta zgodna jest z nową regułą naszego ustawodawstwa: co nie jest zabronione, jest dozwolone.

Read the rest of this entry »