Posts Tagged ‘europa’

postheadericon Europejski Instytut Walutowy

Europejski Instytut Walutowy ma odrębną osobowość prawną. Jest kierowany przez radę, złożoną z prezesów narodowych banków centralnych i przez prezesa rady, powołanego przez Radę Europejską na wniosek Instytutu. Likwidacji ulega dotychczasowy Komitet Prezesów Banków Centralnych. Do podstawowych zadań Instytutu należą: intensyfikacja współpracy między bankami centralnymi krajów członkowskich, koordynacja polityki walutowej krajów członkowskich dla osiągnięcia stabilizacji cen, prowadzenie konsultacji z bankami centralnymi w sprawach dotyczących działalności instytucji finansowych i stabilizacji rynków finansowych, przejęcie zadań Europejskiego Funduszu Współpracy Walutowej, ułatwienie sto-sowania ECU. Inne szczegółowe zadania Instytutu, w tym jego działania operacyjne i przygotowania do przejścia do trzeciego etapu unii walutowej określa statut Instytutu.

Read the rest of this entry »