ŁAŃCUCH WARTOŚCI – DALSZY OPIS

M, Porter wyróżni! dwa rodzaje działalności kreujące wartość: działalności podstawowe {primary activities) oraz pomocnicze (support activities). Działalność podstawowa obejmuje fizyczne wytwarzanie, sprzedaż, dostarczanie oraz obsługę produktu na rynku. Dzieli się ona na:

– inbound logistics, czyli logistykę działań wewnętrznych: magazynowanie, sortowanie, inwentaryzację, transport, różnego rodzaju obsługę związaną z zaopatrzeniem

– wytwarzanie obejmujące wszystkie operacje „na wyrobie”, aż do otrzymania gotowego produktu

– outbound logistics (logistykę działań zewnętrznych), czyli transport, magazynowanie i dostarczanie gotowego produktu do nabywcy

– marketing i zbyt – system działań na drodze od producenta do konsumenta, na który składają się: promocja i reklama, badania rynkowe, określenie ceny towaru, wybór kanałów dystrybucji, sprzedaż

– usługi, czyli to wszystko, co wiąże się z obsługą gotowego wyrobu, jego zainstalowaniem, instruowaniem użytkownika oraz naprawami.

– infrastruktura firmy obejmująca zarządzanie, planowanie, rachunkowość, działania prawne i stosunki z otoczeniem

– zarządzanie zasobem ludzkim (human resource management), czyli planowanie potencjału społecznego organizacji i analiza pracy, nabór, szkolenie i rozwój pracowników, ocena wyników i systemy nagradzania, modyfikowanie zachowań organizacyjnych, stosunki pracy i przetargi zbiorowe

– rozwój technologii wpływający na generowanie wartości w zakresie procedur i procesu wytwarzania

– zaopatrzenie w surowce i materiały oraz działania pomocnicze związane z podstawowymi zakupami.

Leave a Reply