Obliczenia popytu na ostanie trzy lata

Na tej podstawie pani Maria oszacowała, że kobiety w wieku 40-55 lat mieszkające w tych dwóch dzielnicach Krakowa powinny wydawać na usługi odnowy biologicznej:

– 35 tys. osób x 100 zł = 3,5 min złotych rocznie.

Pani Maria obliczyła także, że w ciągu ostatnich trzech lat popyt na usługi tego typu wzrastał średnio o 5% rocznie. Uważała więc, że w pierwszym roku działalności jej firmy wartość popytu na takie usługi w obydwu dzielnicach wyniesie 3 675 000 złotych (3,5 min zł plus 5%).

W następnym kroku swojego planu pani Maria oceniła konkurencję. Okazało się, że w interesujących ją dwóch dzielnicach miasta działają trzy konkurencyjne zakłady odnowy biologicznej (fitness club. solarium, sala aerobiku). Jednocześnie z tej obserwacji wynikał fakt, że każdy z trzech salonów jest w stanie przyjąć rocznie około 3000 klientek. Na ogół każda klientka korzysta z usług odnowy biologicznej sześć razy w roku i płaci za pojedynczą wizytę około 55 zł. Tak więc istniejące zakłady sprzedają w ciągu roku usługi za sumę:

– 3 salony x 3000 klientek x 6 wizyt rocznie x 55 zł za wizytę = 2 970 000 zł.

Wcześniej pani Maria ustaliła, że na wybranym przez nią rynku potencjalnie można sprzedać usługi odnowy biologicznej za sumę ponad 3,6 min zł. Jej zdaniem istniejące zakłady nie zaspokajają w pełni potrzeb lokalnego rynku (popyt = 3,6 min zł, podaż = 2,97 min zł). Istnieje na nim miejsce na jeszcze jeden salon odnowy biologicznej, sprzedający rocznie usługi za sumę ponad 600 tys. zł. Pani Maria postanowiła w swoim planie założyć przejęcie 75% tego „wolnego” rynku, czyli sprzedaży usług o rocznej wartości 450 tys. zł. Z kalkulacji wynikało więc jednoznacznie, że powinien to być salon obsługujący rocznie około 1 364 stałych klientek (1 364 osób x 6 wizyt rocznie x 55 zł za wizytę = 450 tys. zł obrotu).

Leave a Reply