Osiągnięcie fiansowego przodownictwa

Każda działalność podstawowa wymaga specyficznych, dostosowanych do niej, rozwiązań we wszystkich sferach działań pomocniczych. Każdy z tych łańcuchów pełni jakąś rolę w wykorzystaniu potencjalnych źródeł przewagi nad konkurentami. Takie analityczne spojrzenie na system wartości kreowany przez firmę pozwala, zdaniem Portera, bardziej racjonalnie określić najodpowiedniejszą dla niej strategię.

Osiągnięcie fiansowego przodownictwa wynikającego z przewagi technologicznej nad konkurentami może być w większym stopniu rezultatem rozwoju działań w sferze serwisu, czyli obsługi produktu na rynku, niźli następstwem doskonalenia samego wyrobu. Wiedzą o tym doskonale podbijające świat japońskie firmy samochodowe. Ich sprawność w tworzeniu sieci usługowej dorównuje niezwykle wysokiej sprawności produkcji. Japończycy zdają sobie sprawę z tego, że sprzedają nie tyle towar – samochód, ile wartość – możliwość indywidualnego, szybkiego, komfortowego i niezawodnego poruszania się po drogach. Funkcji tych nie może spełnić nawet najwspanialszy, lecz zepsuty pojazd. Firmą amerykańską znaną z podobnej filozofii biznesu jest Caterpillar lnc.

Budowanie strategii opartej na łańcuchu wartości (iwlue chain) jest przede wszystkim spojrzeniem na funkcjonowanie firmy przez pryzmat różnych rodzajów aktywności. Podział procesu wytwarzania oraz działalności pomocniczej na jednorodne „mini-procesy” umożliwia wyraźniejsze dostrzeżenie faz o podstawowym znaczeniu dla formułowania i realizacji strategii przewagi rynkowej, tych sfer, które są silną stroną organizacji, oraz tych, które należy usprawnić w celu zwiększenia konkurencyjności.

Leave a Reply