Posts Tagged ‘pieniadze’

postheadericon Europejski Instytut Walutowy

Europejski Instytut Walutowy ma odrębną osobowość prawną. Jest kierowany przez radę, złożoną z prezesów narodowych banków centralnych i przez prezesa rady, powołanego przez Radę Europejską na wniosek Instytutu. Likwidacji ulega dotychczasowy Komitet Prezesów Banków Centralnych. Do podstawowych zadań Instytutu należą: intensyfikacja współpracy między bankami centralnymi krajów członkowskich, koordynacja polityki walutowej krajów członkowskich dla osiągnięcia stabilizacji cen, prowadzenie konsultacji z bankami centralnymi w sprawach dotyczących działalności instytucji finansowych i stabilizacji rynków finansowych, przejęcie zadań Europejskiego Funduszu Współpracy Walutowej, ułatwienie sto-sowania ECU. Inne szczegółowe zadania Instytutu, w tym jego działania operacyjne i przygotowania do przejścia do trzeciego etapu unii walutowej określa statut Instytutu.

Read the rest of this entry »

postheadericon Jednostka pieniężna i znaki pieniężne

Określony przepisami prawa ustroju pieniężnego pieniądz (w rozumieniu jednostki pieniężnej) danego państwa stanowi jego walutę. Ustawa z 28 X 1950 r. ustaliła, że jednostką pieniężną w Polsce jest złoty, który dzieli się na 100 groszy. Natomiast ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz¦ 360) ustaliła, że znakami pieniężnymi są banknoty (bilety NBP) i monety opiewające na złote i grosze. Prawo emitowania znaków pieniężnych RP przysługuje wyłącznie Narodowemu Bankowi Polskiemu, który jest centralnym bankiem państwa. Znaki te są prawnym środkiem płatniczym na obszarze RP.

Read the rest of this entry »

Kategorie
https://pomaranczarnia.pl/kontakt/Kantory/Bukowska-156-CH-King-Cross Firmy logo