Nieterminowe przekazanie subwencji

0
comments

Subwencje dla gmin powstających po dniu 30 czerwca danego roku ustala» się według zasad szczególnych. W związku z faktem, że subwencja ogólna jest świadczeniem należnym każdej gminie, a jej zapisanie w budżecie państwa rodzi uprawnienia dla gmin i obowiązki dla państwa, obydwie strony tego stanowiska podlegają dodatkowym rygorom. I tak: Minister Finansów ma obowiązek przekazać gminom subwencję ogólną w dwunastu równych ratach, do dnia 15 każda za