Podział kosztów marketingowych

Podział kosztów marketingowych można przeprowadzić według kryterium obszaru (terenu) działania, produktu, klientów, kanałów dystrybucji. Ustalenie, a następnie kontrola tych kosztów jest szczególnie trudna w przypadku różnorodnej, wielobranżowej produkcji.

Z zaprezentowanych powyżej rozważań nasuwa się wniosek, że te przedsiębiorstwa, które po zastosowaniu controllingu marketingowego odkryją u siebie słabości, powinny rozpocząć dokładniejsze badania. Nazywane są one audytem marketingowym. Jest to wszechstronne, systematyczne, niezależne i regularne badanie otoczenia marketingowego, celów, strategii i działań danego przedsiębiorstwa, prowadzone dla zidentyfikowania trudności i szans rozwojowych oraz sformułowania planów, mających na celu poprawienie marketingu przedsiębiorstwa. Działanie to musi być prowadzone w ścisłym związku z procesami sterowania produkcją i kontrolą finansową. Przykładowo, analiza rynku producentów i klientów mebli, opracowana dla MEBLEX-u w końcu 1993 roku przez firmę doradczą, przekazywała informacje o rozmiarach rynku, potencjalnych możliwościach jego rozwoju, zależności popytu od cen na meble, siłach konkurencyjnych itp. Dysponując tą wiedzą zarząd

MEBLEX-u mógł skutecznie uwzględniać m.in. siły popytu przy planowaniu swojej strategii sprzedaży, dostosowania do niej zdolności produkcyjnej i preliminowaniu potrzeb finansowych na pokrycie produkcji, sprzedaży i inwestycji.

Leave a Reply