CONTROLLING W ZARZĄDZANIU FINANSOWYM CZĘŚĆ 2

Budżety sprzedaży i kosztów. Najbardziej powszechnie stosuje się w MEB- LEX-ie budżety, które określają w jednostkach pieniężnych plany przychodów ze sprzedaży i kosztów związanych z bieżącą działalnością. Najważniejszym z nich jest budżet zbytu, który formalnie i szczegółowo wyraża prognozy sprzedaży. Ponieważ tego typu prognoza jest zasadnicza w planowaniu, budżet zbytu jest podstawą finansowej kontroli działania firmy. Chociaż przedsiębiorstwo może budżetować także przychody dodatkowe, np. z dzierżawy lokali, udzielonych pożyczek, to przychody ze sprzedaży wyrobów (mebli) są podstawowymi wpływami, które umożliwiają przedsiębiorstwu działalność i które powinny przynosić zyski.

Budżety kosztów działalności MEBLEX-u są tak liczne, jak liczne są wydatki wykazywane w rachunkowości i jak liczne są komórki w strukturze organizacyjnej. Budżety dotyczą zatem kosztów bezpośrednich (np. materiały, robocizna), kosztów administracyjnych i zarządu (np. czynsze, koszty reprezentacyjne) oraz kosztów pośrednich (np. remonty, transport, koszty promocji). W MEBLEX-ie coraz częściej w ramach budżetowania agreguje się koszty tworząc:

– budżet kosztów zmiennych, w którym wydatki zmieniają się wraz z planowanymi zmianami w rozmiarach produkcji i sprzedaży,

– budżet kosztów stałych, pokrywający wydatki pozostające na stosunkowo stałym poziomie, niezależnie od rozmiarów sprzedaży czy produkcji.

Leave a Reply