PRZEGLĄD GŁÓWNYCH KONCEPCJI

Jedną z pierwszych książek poświęconych strategii organizacji jest słynna praca Alfreda D. Chandlera Stratege and Structure wydana w 1962 roku w Stanach Zjednoczonych. Powstała ona na podstawie własnych badań empirycznych autora nad strategiami firm amerykańskich.

Chandler zajmował się strategiami w kontekście związków, jakie zachodzą między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem. Hipoteza, jaką postawił, da się sprowadzić do stwierdzenia, iż otoczenie, zachowanie strategiczne i struktura wewnętrzna firmy są ze sobą pow iązane. Strategią nazwał Chandler „proces określenia podstawowych, długoterminowych celów organizacji” oraz przyjęcie określonych kierunków działania, a także alokację zasobów koniecznych do zrealizowania tych celów [Chandler, 1962],

Chandler reprezentuje pogląd, iż strategia organizacji jest wynikiem jej relacji z otoczeniem. Zmiany w otoczeniu wymuszają na organizacji inne zachowanie, a więc zmianę strategii działania. Do tej nowej strategii, jeżeli funkcjonowanie organizacji ma przebiegać w sposób sprawny i efektywny, musi być następnie dostosowana struktura. Analiza historyczna przeprowadzona przez Chandlera pokazuje, że struktura firmy jest elementem wtórnym w stosunku do przyjętej strategii działania. Jest instrumentem, dzięki któremu organizacja realizuje swoje cele strategiczne.

Kolejnym „kamieniem milowym” w badaniach nad strategią organizacyjną stał się artykuł Seymoura Tillesa How to Evaluate Corporate Strategy [Jak ocenić strategię firmy, Tiłles, 1963],

Leave a Reply

Kategorie
https://www.extraagencjapracy.pl/kujawsko-pomorskie/ serwis niszczarek warszawa