Strategia według Tillesa – ciąg dalszy

Po sformułowaniu strategii powinniśmy ją ocenić. Zdaniem Tillesa podstawowymi kryteriami oceny są: (1) wewnętrzna spójność i zgodność, (2) zgodność z otoczeniem, (3) odpowiedniość w stosunku do dostępnych zasobów, (4) satysfakcjonujący poziom ryzyka, (5) odpowiedni horyzont czasowy, (6) wykonalność.

Wewnętrzna spójność i zgodność wiąże się z wszystkimi działaniami, przedsięwzięciami i celami, jakie firma realizuje obecnie. Jest ona także istotna przy ocenie nowych przedsięwzięć strategicznych, ponieważ identyfikuje te obszary, w których będą dokonywane strategiczne wybory.

Zgodność strategii z otoczeniem ma dwa wymiary: statyczny i dynamiczny. W wymiarze statycznym skuteczność głównych przedsięwzięć organizacyjnych oceniamy przez pryzmat tego otoczenia, jakie istnieje obecnie. W wymiarze dynamicznym ocenę tę odnosimy do przyszłości, do otoczenia zmieniającego się. Dlatego właśnie formułowanie strategii nie polega jedynie na dostosowywaniu się do tego, co jest dziś, ale także na ciągłym badaniu zmian i trendów, po to, by realizowana strategia była spójna z otoczeniem także w przyszłości.

Odpowiedniość strategii u1 stosunku do dostępnych zasobów. Zasobem jest sama firma, jej środki rzeczowe, pieniężne, zespoły ludzkie itp., a także zasoby niematerialne, jak na przykład szczególne umiejętności kadry kierowniczej, znak firmowy. Analizując je kadra kierownicza powinna określić, co jest dla firmy zasobem krytycznym, dzięki któremu jest ona w stanie odpowiadać na szanse i zagrożenia pojawiające się w otoczeniu i sprawnie funkcjonować w swojej domenie działania.

Leave a Reply

Kategorie
dpworkers agencja pracy Tablice Informacyjne / Poznań www.kasyfiskalne2019.pl/temat/kasy-fiskalne-online/ http://architektka.com.pl/monstera-adansona-zielony-trend/
www.kasyfiskalne2019.pl/temat/kasy-fiskalne-online/ http://architektka.com.pl/monstera-adansona-zielony-trend/