Strategia dywersyfikacji

0
comments

Wioska firma Olivetti była znanym producentem mechanicznych maszyn do pisania. Zrealizowana strategia rozwoju produktu polegała na wprowadzaniu na obsługiwany dotychczas przez firmę rynek (odbiorcy indywidualni, biura, instytucje państwowe, przedsiębiorstwa) elektrycznych i elektronicznych maszyn do pisania. Jest to produkt udoskonalony w stosunku do pierwotnego, zaspokajający te same potrzeby. Kolejnym etapem strategii był rozwój produkcji komputerów, które w większości przypadków7 są używane w charakterze „inteligentnej” maszyny do pisania.

Strategia dywersyfikacji oznacza najogólniej wchodzenie przez firmę na nowe rynki zbytu z nowymi produktami. Może ona przyjmować trzy podstawowe formy. Pierwszą jest dywersyfikacja koncentryczna, polegająca na oferowaniu produktów nowych, choć zbliżonych technologicznie do dotychczas wytwarzanych, grupie nabywców, będących dotąd poza zainteresowaniem firmy.

Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Bielsku Białej wyprodukowała „Fiata 126” przeznaczonego dla inwalidów. Był to produkt zbliżony technologicznie do modelu podstawowego, lecz jednocześnie zaspokajający potrzeby innej grupy nabywców. Stanowili oni dla firmy nowy rynek zbytu. Z punktu widzenia tej grupy (tego rynku) jest to nowy produkt przedsiębiorstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>