OKNO PRODUKTU/RYNKU H.I. ANSOFFA CZĘŚĆ 2

Strategię penetracji rynku przyjęły nowo powstające firmy ubezpieczeniowe w Polsce – Hestja, Compensa, Polonia. Przyciągnęły one klientów dotychczasowego monopolisty – Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. Penetracja polegała w tym przypadku na dokonaniu daleko idącej segmentacji rynku krajowego oraz aktywnej promocji usług. Chodziło o głębsze rozpoznanie potrzeb i zapewnienie lepszych możliwości ich zaspokojenia niż te, jakie stwarzało PZU. Wśród klientów firm wyróżniono kilka specyficznych grup zawodowych oraz kilka rodzajów potrzeb. Dostrzeżono dzięki temu np. możliwość szczególnej oferty, która objęła wypadki uniemożliwiające wykonywanie przez klienta konkretnego zawodu. Nowo powstające firmy ubezpieczeniowe oferują niestandardowe ubezpieczenia: np. pianista może już ubezpieczyć swoje ręce, śpiewak głos itp.

Działania prowadzone w ramach strategii penetracji nie są obciążone zbyt dużym ryzykiem. W gruncie rzeczy strategia ta polega na umiejętnym wykorzystaniu zdobytej na rynku wiedzy o dominujących wzorcach i trendach.

Strategia rozwoju rynku oznacza dla firmy wejście z obecnie sprzedawanym produktem (produktami) na nowy rynek. Oferta może być skierowana ku innym segmentom – innym grupom nabywców – lub przedstawiona na innym terenie, nowym rynku geograficznym. Strategię tę można realizować także poprzez szukanie nowych zastosowań „starych” wyrobów.

Leave a Reply

Kategorie
mapy tyflograficzne : znakowanie.info