Biznesplan dla salonu odnowy biologicznej

Analiza finansowa wykazała, że kwota zainwestowana w salon odnowy biologicznej rosłaby w tempie dwukrotnie wyższym niż zdeponowana w banku. Stopa zwrotu (stopa zysku) kształtowała się na poziomie 60% rocznie. Oznaczało to w praktyce, że po dwóch latach działania firmy, pani Jodłowska spłaci zaciągnięty kredyt i osiągnie cel (swoje marzenie) – będzie zarabiać w pierwszych latach dwa razy tyle, ile w swoim dotychczasowym przedsiębiorstwie.

Biznesplan dla salonu odnowy biologicznej pani Marii był gotowy. Jego sporządzenie na piśmie okazało się bardzo przydatne. Każda z osób, z którymi pani Jodłowska konsultowała projekt założenia swego przedsiębiorstwa, mogła po przeczytaniu tego dokumentu dokładnie poznać jej zamierzenia, sposoby ich realizacji i ocenić, czy nowo powstająca firma na szanse utrzymania się na rynku. Sporządzenie planu działania salonu odnowy biologicznej pomogło także samej pani Marii. Fakt, że musiała zwięźle przedstawić cele swej firmy oraz konkretne sposoby ich osiągnięcia, zmusił ją do dokładnego przemyślenia całego przedsięwzięcia, sprawdzenia, czy ma ono sens, oraz wyeliminowania tych założeń, które były mało realistyczne.

Ostatecznie 1 marca 1995 roku pani Jodłowska otworzyła planowany salon odnowy biologicznej. Bank zgodził się finansować koszty uruchomienia przedsiębiorstwa (100 000 złotych) w osiemdziesięciu procentach, zaś pozostały kapitał pochodził z oszczędności pani Marii i jej najbliższej rodziny. Od momentu podjęcia decyzji o założeniu własnej firmy do rzeczywistego uruchomienia działalności upłynął ponad rok. Sam proces wstępnych analiz i badania rynku zajął pani Jodłowskiej ponad pół roku. Techniczne przygotowania do uruchomienia firmy, zdobycie całego potrzebnego kapitału, a także przygotowanie lokalu pochłonęły kolejnych sześć miesięcy.

Jednakże, jak dziś twierdzi pani Maria, wysiłki podjęte w początkowym etapie rozwoju firmy, w momencie gdy opracowywany był plan działania przedsiębiorstwa, sowicie się opłaciły.

Leave a Reply

Kategorie
wniosek program klub http://xn--wiat-pheromax-vrc.pl/