Kwalifikacje do prowadzenia własnej firmy

Najpierw sprawdziła, czy ma wystarczające kwalifikacje do prowadzenia własnej firmy. Pani Maria uważała, że ktoś kto spędził piętnaście lat w roli pracownika, niekoniecznie okaże się utalentowanym szefem własnego przedsiębiorstwa. Dlatego też, zdając sobie sprawę, że z założeniem własnej firmy wiąże się niemałe ryzyko, postanowiła sprawdzić, czy w ogóle nadaje się na menedżera. Zwróciła się do wyspecjalizowanej firmy, gdzie za pomocą badań psychologicznych oceniono, czy ma ona predyspozycje do pełnienia roli prywatnego przedsiębiorcy. Zbadano między innymi, czy pani Maria potrafi podejmować decyzje, gdy w grę wchodzi znaczne ryzyko, a stawką jest jej osobisty majątek, czy umie opanować emocje, jak działa w sytuacjach kryzysowych, czy ma wystarczającą odporność psychiczną na niepowodzenia, czy nie brak jej wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu oraz czy potrafi uczyć się na własnych błędach.

Pozytywne wyniki tych testów zachęciły panią Jodłowską do następnego kroku – określenia warunków, jakie musi spełniać jej przyszłe przedsięwzięcie. Pani Maria ustaliła trzy, jej zdaniem, najistotniejsze kryteria:

– dochody z nowej firmy muszą w ciągu pól roku co najmniej dorównać jej rocznym dochodom z pracy w dotychczasowym przedsiębiorstwie

– po roku działalności salon ma obsługiwać minimum 50% klientek w wieku 25-55 lat zamieszkałych w dzielnicy Płaszów

– salon odnowy biologicznej dla pań musi być od początku tak zlokalizowany i zorganizowany, aby w przyszłości można było zróżnicować ofertę świadczonych przez niego usług (np. dodatkowo salon kosmetyczny, fryzjerski itp.).

Leave a Reply