Formy pomocy dla przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa ze strony środków budżetowych

Na podstawie przepisów prawa budżetowego określone zostały formy pomocy dla przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa ze strony środków budżetowych (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1993 roku w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w zakresie wydatków przeznaczonych na wsparcie restrukturyzacji i osłony likwidacji przedsiębiorstw, Dz. U. Nr 119, poz. 531).Budżet państwa uzyskał te środki z pożyczki zaciągniętej w Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju.

Pomoc ze środków budżetowych jest przeznaczona na wspomaganie ważnych z punktu widzenia interesów państwa i polityki gospodarczej procesów restrukturyzacji lub likwidacji przedsiębiorstw. Pomoc jest udzielana w formie dotacji i pożyczek. Można z niej skorzystać tylko raz. Nie można jej udzielić natomiast na zaspokojenie wierzytelności wynikających z postępowania ugodowego prowadzonego przez banki, o których mowa niżej. Pomocy udziela się na podstawie decyzji podjętej przez Radę Ministrów, po zaciągnięciu opinii specjalnego Zespołu oraz wyrażeniu stanowiska przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

Inny rodzaj pomocy jest realizowany w ramach tzw. restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków. Przewiduje ją ustawa z dnia 3 lutego 1993 roku o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 18, poz. 82). Pomoc dotyczy długów przedsiębiorstwa państwowego lub jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Mogą one stać się przedmiotem:

1)bankowego postępowania ugodowego, 2) publicznej sprzedaży wierzytelności bankowych, 3) nabywania akcji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa za wie-rzytelności.

Leave a Reply

Kategorie
sklepy internetowe integracja subiekt gt