MACIERZ GENERAL ELECTRIC

Macierz stworzona przez General Electric (GE) oraz firmę konsultacyjną Mc Kinsey and Company opiera się na założeniu, że dwa czynniki muszą być w sposób systemowy rozpatrywane przy decyzjach strategicznych. Pierwszy z nich to atrakcyjność otoczenia (branży), w jakiej działa tzw. Strategie Business Unit (SBU), czy autonomiczna jednostka gospodarcza o dobrze zdefiniowanych wyrobach i odbiorcach, dla której można ustalić jasne cele działalności. Drugi czynnik to siła samej SBU, a więc jej zdolność do osiągnięcia konkurencyjnej przewagi w danej branży. Analizując te dwa elementy jednocześnie można dokonać perspektywicznej diagnozy sytuacji i podjąć decyzje rozwojowe, tak jak to ukazuje tabela 3.2.

Macierz GE była bodaj pierwszą metodą analizy, która łączyła ze sobą ściśle analizę otoczenia (potencjalnych szans, zagrożeń, trendów) oraz sił i słabości firmy w ramach danej branży. Jest więc niejako oczywiste, że umożliwia ona pośrednio ocenę konkurentów, jako że silne i słabe strony firmy są zawsze pochodną jej porównania z liderami branży. Macierz tę można wykorzystywać wielorako.

Najpopularniejszym zastosowaniem macierzy GE jest analiza strategicznej opłacalności inwestowania w daną SBU. Stosunkowo łatwo można przeprowadzić analizę jakościową na użytek dowolnej niewielkiej firmy. Zasadniczą zaletą tej metody oceny pozycji organizacji na rynku jest jej prostota i możliwość ograniczenia wielorakich opcji działania do kilku głównych kierunków. Macierz GE ma także duże znaczenie diagnostyczne i heurystyczne. Pozwala bowiem syntetycznie ocenić pozycję danej firmy i jej perspektywiczne szanse w branży.

Leave a Reply