Ewidencja działalności gospodarczej

Kiedy firma została już wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, pani Maria udała się do banku z pytaniem o możliwości zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zakupu i wyposażenia lokalu firmy. Młody, miły pracownik departamentu kredytowego wyjaśnił pani Marii tryb ubiegania się o kredyt, określił jakie wymogi formalne musi spełnić potencjalny kredytobiorca. Jednym z tych wymogów było opracowanie dokładnego biznesplanu dla salonu odnowy biologicznej.

– Biznesplan? – zdziwiła się pani Maria. – Sądziłam, że czasy planowania już minęły. Nie ma przecież gospodarki planowej. Po co mi plan? Przecież wiem, co chcę robić, już mam upatrzony tani lokal dla firmy, będę prowadziła księgę przychodów i rozchodów i sumiennie rozliczała się z urzędem skarbowym, zatrudnię kilka osób.

– A wie pani, czy to przedsięwzięcie jest opłacalne? Czy firma będzie miała klientów na proponowane usługi? Po prostu, ile pani może zarobić, jakie koszty będzie firma ponosić? Bank, ale myślę, że również pani, musimy wiedzieć, czy warto pożyczyć pieniądze i kiedy oraz ile pani jest w stanie nam zwrócić. To jest właśnie istota tego narzędzia planowania, jakim jest biznesplan.

Wracając z banku, pani Maria wstąpiła do księgarni ekonomicznej i kupiła poradnik opracowania planu działania firmy. Przez najbliższy dzień szczegółowo zapoznała się z jego treścią. W rezultacie wiedziała już, jak założyć własną firmę. Pani Jodłowska tworzyła swój salon odnowy biologicznej metodycznie, posługując się schematem biznesplanu.

Leave a Reply