Aktualizowanie wiedzy i umiejętności

0
comments

Stale aktualizowana wiedza i umiejętności specjalistyczne w jednym lub kilku spośród kluczowych obszarów zainteresowania firmy, takich jak: badania i rozwój, produkcja, finanse, marketing, prawo.

Opanowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie zarządzania, a więc: formułowania strategii, planowania, organizowania, kierowania ludźmi i kontroli. Wszystkie te umiejętności wymagają stałej aktualizacji i doskonalenia.

Osobiste doskonalenie się w takich dziedzinach, jak komunikowanie się, kierowanie zespołami, gospodarowanie własnym czasem, autorytet i przywództwo, innowatyka, ilościowe i jakościowe metody analizy danych, języki obce.

Nie ma i być nie może takich studiów wyższych, które poprowadziłyby swoich uczestników dostatecznie daleko wszystkimi tymi drogami jednocześnie. Konieczna jest kombinacja studiów wyższych, studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania (szczególnie typu MBA – Master of Business Administration), praktyki i świadomego samodoskonalenia się wspartego treningami i specjalistycznym szkoleniem, które się nigdy nie kończy. Menedżer jest architektem swojej własnej kariery, projektuje i buduje ją poprzez stałe doskonalenie. Można to porównać do dodawania kolejnych klocków (modułów) do już poprzednio ułożonych. Stąd systemy szkolenia menedżerów mają charakter modularny i elastyczny: składają się z wielu mniejszych i większych klocków. Ich doborem zajmują się sami zainteresowani.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>