Maciej Mulak i jego zdanie

Z przedstawionej definicji planowania i jego głównych zasad wynika, że żaden przedsiębiorca: biznesmen i menedżer, nie jest w stanie uczynić nic, co dotyczyłoby przeszłości. Nie jest również w stanie uczynić nic, co dotyczy teraźniejszości. Może natomiast uczynić coś, choć bardzo niewiełe, co dotyczy przyszłości, więcej dla nadchodzących miesięcy, o wiele więcej dla następnych lat (French, 1979 Gościński, 1982, s. 248).

Jak twierdzi Maciej Mulak [Mulak, 1992, s. 9], dane z państw zachodnich wykazują, że największe sukcesy w biznesie odnoszą osoby, które jak pani Jodłowska:

– nad utworzeniem własnego przedsiębiorstwa pracowały powyżej sześciu miesięcy, a niejednokrotnie nawet cały rok

– przed rozpoczęciem działalności opracowały dla firmy dokładny plan działania, a w czasie prowadzenia przedsiębiorstwa przygotowywały krótkookresowe plany operacyjne

– starały się wzbogacić swą wiedzę na temat zarządzania poprzez czytanie odpowiednich podręczników, uczęszczanie na specjalne kursy oraz konsultacje ze specjalistami w dziedzinie zarządzania.

Leave a Reply