Słowność w sprawach finansowych

Szczególnie istotna jest słowność w sprawach finansowych, terminów dostaw, gwarancji jakości itp. Zarówno zarządzanie, jak i kontakty handlowe i finansowe, w ogromnej mierze opierają się na zaufaniu. Zaufanie zaś ma z reguły konkretne imię, nazwisko i adres. Zaufanie do firmy i zaufanie do jej szefa są ze sobą ściśle powiązane.

Powyższa lista warunków, jakie powinien spełniać „menedżer doskonały”, z pewnością nie jest jeszcze kompletna. Może jednak przyprawić o zawrót głowy i nieuchronnie prowadzi do wniosku, że „doskonałych menedżerów” nie ma, bo niezwykle trudno jest spotkać osobę, która spełniałaby wszystkie warunki jednocześnie. Tłumaczy to powszechne występowanie, pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, wadliwie zarządzanych organizacji, ponoszących z tego powodu dotkliwe porażki. Istnieje jednak dość powszechna zgoda, że przybliżanie się do spełnienia omówionych powyżej warunków sprzyja doskonałości w zarządzaniu i osiąganiu wyników. Jakimi drogami można w kierunku tej doskonałości zmierzać? Można wymienić ich pięć.

Samoświadomość. Uświadomienie sobie warunków, jakie musi spełnić menedżer, sprzyja doskonaleniu własnych umiejętności. Solidne wykształcenie ogólne pozwalające na rozumienie świata i zachodzących w nim zmian, budowanie najbardziej prawdopodobnych scenariuszy przyszłości. Wykształcenie takie umożliwia właściwą (z punktu widzenia zarządzania firmą) interpretację informacji na temat gospodarki, polityki, prawa, społeczeństwa, kultury.

Leave a Reply