Budżet gminy a działalność bieżąca i inwestycyjna

Merytorycznie bowiem budżet gminy w sensie wąskim ma charakter zdecentralizowanego budżetu własnego gminy, zaś plan finansowy dla zadań zleconych gminie – ma charakter zdekoncentrowanej części budżetu wojewody. W tej sytuacji, przynajmniej dla celów porządkowych,

uzasadnione wydaje się używanie różnych nazw dla obydwu tych instytucji: budżet gminy dla budżetu w sensie wąskim (własnego) i budżet gminny – dla sumy budżetu własnego gminy i planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Trzeba jednak podkreślić, że to rozróżnienie nie znajduje konsekwentnego odbicia w obowiązujących przepisach.

W świetle obowiązujących przepisów budżet gminy zbudowany jest w oparciu o zasadę jedności formalnej budżetu. Oznacza to, że jest on zawarty w jednym dokumencie. Ma to swoje oczywiste zalety i jest zgodne z postulatami nauki. Wewnętrznie natomiast budżet gminny zawiera dwa odrębne elementy: budżet własny gminy i plan finansowy zadań zleconych gminie. Tę sytuację należy także ocenić pozytywnie, gdyż ewentualny brak wewnętrznej odrębności prowadziłby do braku czytelności budżetu i utrudniał jego wykonanie.

Inaczej należy natomiast ocenić brak odrębności w budżecie gminy działalności bieżącej i inwestycyjnej. W budżetach lokalnych krajów zachodnich taka odrębność z reguły występuje i służy prowadzeniu zdrowej gospodarki (zapewnianiu równowagi między działalnością bieżącą i inwestycyjną, zapobieganiu finansowania działalności bieżącej z dochodów inwestycyjnych itp.). W związku z brakiem w budżetach gmin w Polsce takiego wyodrębnienia dochodzi do różnych negatywnych zjawisk (zob. Cz. Rudzka-Lorentz, Finanse gmin. Aspekty ekonomiczne. W: Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, Warszawa 1992 – praca zbiorowa pod red. A. Piekary iZ. Niewiadomskiego). Dlatego wyodrębnienie sekcji bieżącej i inwestycyjnej w budżetach gmin wydaje się jak najbardziej pożądane.

Leave a Reply

Kategorie
wiercenie w betonie Warszawa : www.rcut.pl/oferta/wiercenie-w-betonie-i-zelbecie/ https://www.liftonpolska.pl/wynajem-maszyn-budowlanych-tychy/ Dom na sprzedaż Szklarska Poręba
Dom na sprzedaż Szklarska Poręba