Burzliwa historia Powszechnej Kasy Oszczędność BP

0
comments

Zachowano go również po II wojnie światowej, chociaż jego działalność ograniczono do finansowania handlu zagranicznego. Wraz ze zniesieniem monopolu handlu zagranicznego i możliwością wyboru banku kredytowego znaczenie Banku Handlowego znacznie spadło.

W 1929 r. został założony Bank Polska Kasa OpiekiS.A. Powołano go do obsługi bankowej polskiej emigracji zarobkowej. Miał on swoje liczne oddziały za granicą. Po II wojnie światowej działalność banku kontynuowano, nadając mu uprawnienia banku dewizowego w zakresie tzw. eksportu wewnętrznego. Po 1990 r. zakres działalności Banku PKO S.A. uległ rozszerzeniu, chociaż jego podstawowy profil został utrzymany. Jest to bank prowadzący działalność depozytową i kredytową oraz dewizową.

Burzliwą historię ma Powszechna Kasa Oszczędności BP, która od listopada 1987 r. działała jako samodzielny bank państwowy. Jest to bank oszczędnościowo-kredytowy, obsługujący głównie ludność i podmioty gospodarcze. Jego działalność merytoryczna jest rozległa (M.P. z 1992 r. Nr 32, poz¦ 221). Bank ten posiada przy tym olbrzymią sieć oddziałów, placowej i agencji (w zakładach pracy, szkołach).

B ankiem państwowo-spółdzielczym jest Bank Gospodarki Żywnościowej, powołany w 1975 r. Jest to bank operacyjny o charakterze uniwersalnym i jednocześnie branżowym. Jego działalność dotyczy bowiem wyłącznie rolnictwa i leśnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego, niezależnie od rodzaju sektora gospodarczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>