Czym jest organizacja dziś?

Czym powinna być w przyszłości, jaką mamy wizję jej funkcjonowania? Jaka powinna być droga (drogi) dojścia do pożądanego, przyszłego stanu, jakie rozwiązania musimy wybrać?

Rozpatrywanie tego, co może i (lub) powinno wystąpić w przyszłości, wymaga konkretnej wiedzy o tym, co dzieje się dziś, zrozumienia organizacji w jej obecnym kształcie. Konieczne jest zatem przeprowadzenie diagnozy. W analizie SWOT polega ona na określeniu silnych i słabych stron firmy. Nie jest to wcale proste.

Każda organizacja ma silne i słabe strony. Często jednak zarządzający nie zdają sobie z tego sprawy. Menedżerowie, którzy nie umieją ich rozpoznawać i definiować w kategoriach strategicznych, tracą możliwość pełnego wykorzystania potencjału firmy i ograniczenia wpływu czynników negatywnych.

Silnymi stronami organizacji można określić kontrolowane przez nią całkowicie lub częściowo zasoby, które wyróżniają ją w sposób pozytywny w otoczeniu i w gronie jej konkurentów. Natomiast słabe strony to te aspekty funkcjonowania organizacji, które ograniczają sprawność i mogą blokować jej rozwój w przyszłości. Te trudności i zakłócenia mają tendencję do powtarzania się, a także do zwiększania siły swego oddziaływania.

Zarówno silne, jak i słabe strony mogą mieć charakter materialny i niematerialny. Jako przykładowe silne strony przedsiębiorstwa możemy wymienić kwalifikacje kadry kierowniczej, dobrą opinię o organizacji w jej otoczeniu {image), posiadanie własnej sieci sprzedaży. Z kolei słabymi stronami firmy mogą się okazać konflikty międzyludzkie, przestarzały park maszynowy, brak doświadczenia w prowadzeniu badań rynkowych lub niska jakość wyrobów produkowanych przy użyciu starej technologii.

Leave a Reply

Kategorie
https://sofista.com.pl/marketing-szeptany/ - marketing szeptany