Zalety analizy SWOT

Analiza SWOT ma wiele zalet. Przede wszystkim cechuje ją prostota i jasność. Dzięki nim możliwe staje się włączenie uczestników organizacji do prac nad strategią, lepsze poznanie i zrozumienie przedsiębiorstwa przez menedżerów i ekspertów, a także zwiększenie możliwości wzajemnego porozumiewania się. Trudno przecenić te korzyści, bowiem to właśnie ludzie „z wewnątrz” posiadają najpełniejszą wiedzę o firmie, o tym co jawne i ukryte. Uzyskanie tych informacji inną drogą byłoby dla konsultantów znacznie trudniejsze. Poza tym, co trzeba szczególnie mocno podkreślić, partycypacyjny sposób budowania strategii najczęściej zmniejsza opór wobec zmian, który zwykle ujawnia się w fazie realizacyjnej. Niezręcznie jest bowiem przeciwstawić się działaniom wynikającym z decyzji strategicznych, w których podejmowaniu się uczestniczyło.

Silne oparcie analizy SWOT na udziale uczestników organizacji w formułowaniu strategii może być jednak także źródłem istotnych zagrożeń. Podstawowym błędem, jaki możemy popełnić, jest niedocenienie czynnika subiektywizmu. Pamiętajmy: informacje zdobyte w trakcie przeprowadzania wywiadów i ankiet zawierają nie tylko wiedzę o faktach, ale także opinie. Zawsze „odbijają się” w nich indywidualne punkty widzenia, interesy i emocje. Doradcy muszą je zatem systematycznie sprawdzać, uwzględniając dane z dokumentów, kontroli, analizując różne wskaźniki itp. Musimy również pamiętać o syndromie grupowego myślenia. Polega on najogólniej na „uśrednianiu” opinii i grupowym podejmowaniu takich decyzji, które zadowalają większość, co jednak nie oznacza, że muszą być najlepsze w konkretnej sytuacji.

Przedstawione uwagi dotyczą nie tylko diagnozy organizacji i otoczenia, ale także części prognostycznej. Mimo pewnych zagrożeń stosowanie analizy SWOT przy współudziale konsultantów – profesjonalistów – jest techniką bardzo pomocną w sformułowaniu strategii firmy.

Leave a Reply

Kategorie
STANIK SAMOPRZYLEPNY Canonical zdjęcia ślubne
zdjęcia ślubne