Gospodarka finansowa podmiotów gospodarczych

Gospodarka finansowa podmiotów gospodarczych w różnych modelach gospodarki socjalistycznej (sterowanej dyrektywnie przez państwo) Gospodarka sterowana dyrektywnie przez państwo charakteryzuje się tym, iż funkcjonuje według reguł ustalonych przez państwo. Jego organy są również organizatorami, koordynatorami, kontrolerami i zarządcami działalności gospodarczej, opartej głównie na własności państwowej i spółdzielczej oraz prowadzonej na podstawie państwowych planów gospodarczych. Z punktu widzenia szczebla podejmowania decyzji gospodarczych gospodarka sterowana dyrektywnie ma postać gospodarki scentralizowanej lub zdecentralizowanej (częściowo lub całkowicie), bądź też występują w niej elementy różnych rozwiązań modelowych, tworząc konstrukcje pośrednie (mieszane).

Mając na uwadze fakt, że gospodarka sterowana dyrektywnie przez państwo zakłada przede wszystkim funkcjonowanie uspołecznionych jednostek gospodarczych, a jednostkom gospodarki nieuspołecznionej pozostawia odgrywanie roli uzupełniającej lub zupełnie symbolicznej problem normatywizacji gospodarki finansowej podmiotów gospodarczych odnosi się przede wszystkim do jednostek gospodarki uspołecznionej. Państwo nie może ograniczyć się jedynie do unormo-

W modelu gospodarki scentralizowanej podstawowym urządzeniem go-spodarczym był centralny pian gospodarczy. Ujmował on zadania, które miały charakter dyrektywny. Zadania te były przydzielane wykonawcom narodowego planu gospodarczego, do których należały jednostki państwowe i spółdzielcze. Organy zarządzania wyposażone były w szerokie uprawnienia władcze w zakresie organizacji, kierownictwa, koordynacji i kontroli działalności gospodarczej. Kompetencje te umożliwiały również podejmowanie decyzji w dziedzinie gospodarki finansowej, ponieważ zakres samodzielności gospodarczej i finansowej podmiotów gospodarczych był raczej symboliczny.

Leave a Reply