ISTOTA PLANOWANIA

Wiele osób zadaje sobie pytanie, w jaki sposób biznesmeni robią interesy? Od czego zaczynają działalność? Jak firmy zdobywają klientów, zwyciężają konkurencję, jak promują swoją działalność? W jaki sposób manedżer zabiera się do zarządzania firmą?

Jeśli nie chcemy stosować metody prób i błędów, licząc na szczęśliwy przypadek, musimy odpowiednio ukierunkować naszą aktywność. Właściwe ukierunkowanie działań, czyli takie, które najprawdopodobniej przyniesie firmie sukces w przyszłości, zależy od dobrze sporządzonego planu działania, planu, w którym cele i sposoby ich osiągnięcia są oparte na trafnie rozpoznanym układzie przyszłych warunków i środków [Krzakiewicz (red), 1994, s. 51]. Planowanie polega w dużej mierze na decydowaniu o podjęciu działań zorientowanych na wywoływanie zjawisk (zdarzeń, faktów), które by samoistnie nie zaistniały. Mimo że rzadko zdarza się dokładnie przewidzieć przyszłość przedsiębiorstwa, a czynniki zewnętrzne mogą przeszkadzać w realizacji nawet najlepiej sformułowanych planów, zdarzenia nieplanowane byłyby po prostu pozostawione losowi. Planowanie jest więc procesem polegającym na świadomym ustalaniu kierunków działania oraz podejmowaniu decyzji opartych na celach, faktach i dobrze przemyślanych ocenach [Barrow, 1992, s. 12]. Istotę planowania można również wyjaśnić wskazując na cztery podstawowe zasady wiążące się z tą funkcją zarządzania.

Leave a Reply

Kategorie
https://www.angora-odziez.pl/outlet http://financeh.pl/2019/08/13/coraz-bardziej-popularna-pozyczka-na-samochod/