Marek Biernacki i jego praca

Po wczesnych sukcesach firmy, w marcu 1993 roku do jej zarządu został dokooptowany 26-letni Marek Biernacki, ambitny i zdolny absolwent Politechniki Warszawskiej oraz studiów MBA w Międzynarodowej Szkole Zarządzania. Jego zadaniem stało się zbadanie dotychczasowego stanu firmy oraz opracowanie systemu kontroli kierunków oraz wielkości produkcji i sprzedaży w poszczególnych zakładach MEBLEX-u. Szybko przystąpi! do zbierania i analizy wszelkich informacji, zarówno finansowych, jak i operacyjnych. Wiedział bowiem, że konieczność wprowadzenia nowych form kontroli (controllingu) stała się dla zarządu spółki dogmatem.

Marek Biernacki rozpoczął swoją pracę od zbudowania fundamentów kontroli finansowej. W tym obszarze funkcjonalnym firmy istniało najwięcej nieprawidłowości. Wystąpiły trudności związane ze swobodnym przydzielaniem środków finansowych, istniały nadmierne ilości zapasów oraz brak gotówki. Te trzy kryzysowe symptomy, tzn. przekroczenie funduszy na bieżące inwestycje, nadmierne zapasy i wynikający stąd okresowy brak gotówki, ujawniły, że dotychczasowa kontrola, prowadzona przez kierowników poszczególnych zakładów MEBLEX-u, była wycinkowa i na ogół realizowana po pewnym czasie od podejmowanych decyzji (kontrola ex post).

Leave a Reply