„Modyfikowanie” usług odnowy biologiczne

0
comments

Kolejną zasadą procesu planowania jest jego kompletność. Planowanie musi być funkcją każdego menedżera na każdym szczeblu zarządzania, wtedy dopiero staje się użytecznym narzędziem w osiąganiu celów. Plany tworzone na różnych szczeblach decyzyjnych w organizacji muszą być ze sobą zintegrowane, aby przyczyniały się do podejmowania trafnych decyzji, osiągania zamierzeń oraz bieżącej kontroli ich realizacji. Możemy zatem stwierdzić, że sam biznesplan to nie koniec przygody pani Jodłowskiej z planowaniem. Zarządzając firmą dalej będzie musiała planować, między innymi budżet, uwzględniając raty spłaty długu, odsetki, dodatkowe nakłady inwestycyjne, bieżące zakupy czy też wzrost płac pracowników. W dalszych planach pani Maria będzie uwzględniała sposoby docierania do klienta i poznawania jego potrzeb, aby móc odpowiednio rozszerzać zakres usług salonu. Plan powinien również dotyczyć personelu, poziomu i struktury zatrudnienia, wymaganych kwalifikacji, a biorąc pod uwagę, że jest to mała firma, istotne stają się również cechy osobowości pracowników. Lista zagadnień, które w kolejnych planach powinna uwzględnić pani Jodłowska, może być jeszcze dłuższa. Miejmy nadzieję, że dalsze plany będą równie kompletne jak jej biznesplan.

Zgodnie z ostatnią zasadą, plany muszą być skuteczne we wdrożeniu. Plan staje się skuteczny, gdy realizując go osiąga się cel przy minimum niepożądanych konsekwencji i przy wynikach przewyższających nakłady. Dążenie do zapewnienia skuteczności planowania determinuje wybór horyzontu planowania. Nie należy planować na zbyt długi okres np. taki, który znajdzie się już poza naszą „kontrolą”. Okresy planistyczne muszą być też dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności. Na przykład firma pani Marii Jodłowskiej powinna

„modyfikować” swoje usługi odnowy biologicznej zgodnie ze zmianami mody, potrzeb klientek itd. Powinna więc stosować głównie plany krótkookresowe – operacyjne. Dla tego typu firm, plany na dłuższe okresy nie będą zbytnio efektywne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>