RODZAJE PLANÓW CZĘŚĆ 2

Kolejny podział planów może być dokonany na podstawie kryterium pola planu. Przez to kryterium należy rozumieć zakres tematyczny czy zasięg planu [Gościński, 1982, s. 191], Plany, które obejmują wąski obszar zagadnień (lub jeden obszar), nazywane są planami wycinkowymi (np. plan promocji usług świadczonych przez firmę pani Jodłowskiej). W miarę obejmowania coraz większej liczby zagadnień plan staje się planem problemowym, uwzględniającym całokształt spraw decydujących o powodzeniu głównego założenia planu (np. plan działalności promocyjnej pani Jodłowskiej, uzupełniony ustaleniami co do budżetu środków pieniężnych na ten cel i potencjalnych kierunków rozwoju zakresu świadczonych przez jej firmę usług, przekształca się z wycinkowego w plan problemowy).

Zgodnie z kryterium: „charakter planu' najczęściej dzieli się plany na: strategiczne, taktyczne i operacyjne [Gościński, 1982, s. 195 i nast.]. Przez plan strategiczny należy rozumieć zbiór decyzji określających cele i ich zmiany wynikające z konieczności przystosowania się do zmian w otoczeniu, zasoby niezbędne do osiągnięcia założonych celów oraz sposoby ich pozyskania, rozmieszczenia i użytkowania. Biznesplan salonu odnowy biologicznej jest w dużej mierze planem strategicznym. Pani Jodłowska bowiem określiła cel swojego działania, źródła finansowania projektowanego przedsięwzięcia (kredyt i środki własne) oraz etapy wdrożenia pomysłu w życie.

Leave a Reply

Kategorie
https://magazyndom.pl/stol-loft-jak-go-wybrac-do-wnetrza-w-stylu-industrialnym/ https://magazynkobiecy.pl/kim-jest-czarszka/ Wioleta Wramba
Wioleta Wramba