Przypadek: Wypożyczalnia kaset video

Jan Zaremba, właściciel, kierownik i podstawowy pracownik wypożyczalni kaset SUPERVIDEO na osiedlu Marymont-Ruda w Warszawie po raz kolejny podliczył dochód sobotni. Siedząc w swojej niewielkiej klitce (8 m2) ciężko westchnął nad swoim losem przedsiębiorcy. Ciepły deszczowy weekend sprzyjał dużym obrotom, ale generalnie biznes nie szedł tak, jak Jan sobie wyobrażał. Kiedy zakładał wypożyczalnię na początku 1993 roku miał nadzieję na kokosowy interes. Tymczasem koszty były znacznie wyższe niż się spodziewał i nadal rosły, popyt byl zmienny, a dodatkowo na osiedlu już działały trzy wypożyczalnie.

Jan nie bardzo wiedział, co robi dalej: „Jeszcze jeden konkurent, któremu się wydaje, że to złota żyła, jeszcze jedne piękne wakacje, kiedy spada popyt, jeszcze jedna podwyżka nowych kaset i pójdę z torbami. Chyba że przestanę działać jak amator i przeprowadzę porządną, strategiczną analizę swojego interesu i przyszłych szans. Tak, jak nas uczyli na wydziale Zarządzania – pomyślał z autoironią. Jan nie byl zbyt pilnym studentem, traktując często przekazywaną wiedzę z przymrużeniem oka (teoria!), ale zdecydował się po powrocie do domu odkurzyć notatki i na początek zaaplikować teorię i metody, które poznał na zajęciach ze strategii.

Pamiętał, że istotą formułowania strategii firmy jest przeprowadzenie analizy pozycji firmy w sektorze, w którym konkuruje. Wypożyczalnia kaset video należy do sektora usług zapewniających sposób spędzenia wolnego czasu. Wiedział też, że struktura każdego sektora wywiera silny wpływ na określenie strategii, które firma może stosować. Należało zatem jasno zdefiniować i określić sektor, w którym Jan funkcjonował, po to, by po przeprowadzeniu takiej analizy móc postanowić jak działać w przyszłości i osiągać sukcesy.

Leave a Reply