Rynek wypożyczalni kaset video

0
comments

Na rynku kaset video istnieje wielu dostawców konkurujących ze sobą o zdobycie nowych punktów usługowych. Koszty zmiany dostawców są niewielkie, gdyż nie są związane z koniecznością żadnego przeszkolenia personelu wypożyczającego kasety, ani też z zakupem żadnego wyposażenia pomocniczego. Dostęp do dostawców jest bardzo łatwy i nie stanowi to bariery wejścia na ten rynek.

Wypożyczalnia kaset video jest ostatecznym ogniwem kanału dystrybucji, docierającym bezpośrednio do klienta. Istnieje tutaj pewna bariera wejścia, związana ze zbudowaniem sobie nowego kręgu klientów na rynku obsługiwanym przez liczne wypożyczalnie. Dlatego też wejście do kanałów dystrybucji może wymagać stosowania upustów cen, co zmniejsza zyski. Istniejący konkurenci mogą mieć powiązania z kanałami dystrybucji oparte na długotrwałych związkach z klientami czy też usługach w pełni ich satysfakcjonujących.

Rynek wypożyczalni kaset video jest zdominowany przez niewielkie punkty usługowe. Jednakże ostatnio pojawiają się bardzo duże wypożyczalnie oferujące ponad 1 000 tytułów (np. Łódź, Warszawa), stworzone przez dystrybutorów integrujących działania „w dół” value chain.

Równolegle z istnieniem barier wejścia do danego sektora istnieją również bariery wyjścia. Mają one charakter czynników ekonomicznych, strategicznych i emocjonalnych, powodujących, że firmy nadal konkurują w danym sektorze, mimo że uzyskują niskie zyski. Bariery wyjścia określone są przede wszystkim przez trzy czynniki. ł. Jedynym wyspecjalizowanym rodzajem aktywów są kasety video. Wycofanie się z działalności polega na ich sprzedaży. W obecnej sytuacji łatwo jest sprzedać tytuły należące do kanonu sztuki filmowej, ale duże znaczenie odgrywa jakość nagrania (po 100-110 odtworzeniach kaseta nadaje się tylko do regeneracji lub wymiany). Każda kaseta traci na wartości w wyniku spadku jej jakości i małej atrakcyjności tytułów. Dlatego też szybkie pozbycie się wszystkich kaset może sprawiać problemy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>