Publiczne prawo bankowe a prawo finansowe

Pojęcie banku i jego charakter prawny. Rodzaje banków i system bankowy. Centralny bank państwa. Banki operacyjne. Nadzór bankowy. Pojęcie prawa bankowego wymaga wyjaśnienia, ponieważ jest ono używane niejednolicie w krajach o różnych systemach gospodarczych. Najszersze ujęcie prawa bankowego, występującego w systemie gospodarki sterowanej dyrektywnie, opartej na monobanku i monopolu walutowym państwa, czyniło zeń dział prawa finansowego, na który składały się zarówno regulacje prawne dotyczące systemu pieniężnego (prawo walutowe i prawo dewizowe) i systemu kredytowego (prawo kredytowe i prawo o ustroju banków). Do rzadkości należały ujęcia nieco węższe, ograniczające zakres prawa bankowego do regulacji poświęconych organizacji i funkcjonowaniu bankowości.

W państwach o gospodarce rynkowej pojęcie prawa bankowego ukształto-wało się inaczej. Geneza banków i podejmowanych przez nie czynności uczyniła je przede wszystkim „kupcami”. Do ich działalności odnosiły się więc normy prawa handlowego i cywilnego. W tych ramach pojawiały się czasem instytucje prawne odnoszące się wyłącznie do działalności banków (np. umowa rachunku bankowego, umowa o kredyt bankowy). Nie wyodrębniły się one w oddzielny dział prawa.

Sytuacja zaczęła ulegać zmianie, gdy pojawiła się konieczność tworzenia i organizacji centralnego banku państwa oraz konieczność regulowania rozmiarów emisji pieniądza i ochrony publiczno-prawnej stosunków pomiędzy bankiem a klientem. Tworzący się rynek pieniężny i kapitałowy funkcjonował nie tylko w oparciu o organizację bankowości, lecz także nowe urządzenia (np. giełdy). Stosunki między bankami przestały być tylko kwestią umów prawa cywilnego. Rynek pieniężno-kapitałowy rządził się częściowo innymi prawami, lecz równolegle podlegał prawom obowiązującym na rynku towarowym (m.in. prawo popytu i podaży, prawo konkurencji). Oznaczało to nieuchronną konieczność interwencji państwa w powstające na tym rynku stosunki społeczne. W ten sposób pojawiły się elementy prawa publicznego, odnoszące się do organizacji i funkcjonowania bankowości w układzie stosunków krajowych i międzynarodowych.

Leave a Reply

Kategorie
https://kalorycznyekogroszek.pl/jak-oszczedzac-na-ogrzewaniu-termostat-i-dobry-piec-na-pellet/