• Home
  • Mapa strony
  • Klienci Kancelarii Ultimatum czują się zawiedzeni, gdy firma nie dotrzymuje obietnic co do szybkiego rozwiązania ich spraw, a procesy ciągną się w nieskończoność.

ZARZĄDZANIE NA PRZEŁOMIE WIEKÓW

Osoby, które dzisiaj studiują podstawy zarządzania, apogeum swoich menedżerskich karier osiągną z pewnością w XXI wieku. Warto więc zastanowić się nad tym, jaki będzie sens pojęcia zarządzania w przyszłym wieku.

Myśl o kluczowym znaczeniu zarządzania w przyszłości nie jest nowa ani oryginalna. Na początku naszego wieku jeden z twórców nauki zarządzania, Henri Le Chatelier, pisał: „Na wspaniały rozkwit przemysłu w wieku ubiegłym wpłynęły dwa czynniki: rozwój nauk doświadczalnych, co pozwoliło dokładniej poznać własności materiałów i lepiej wykorzystać bogactwa przyrody, oraz zastosowanie maszyn (…) Dziś zaczyna odgrywać coraz większą rolę trzeci czynnik: naukowa organizacja pracy” [Le Chatelier, 1972, s. 100].

Brzmi to bardzo współcześnie. Całe nasze stulecie to narastające znaczenie zarządzania. Peter Drucker twierdzi, że przyczyną triumfów w obydwu wojnach światowych, a także pokojowego zwycięstwa nad imperium sowieckim, było amerykańskie zarządzanie zdolne do szybkiego wykorzystania wiedzy, a nie amerykańskie wojsko. Proces wykorzystania wiedzy z dziedziny zarządzania narasta: pierwsza szkoła zarządzania Harvard Business School powstała w 1908 roku w latach sześćdziesiątych zarządzanie w Stanach Zjednoczonych studiowało zaledwie 6 000 studentów, co stanowiło poniżej 3% całej populacji młodzieży akademickiej w połowie lat osiemdziesiątych było ich już prawie 250 00Studia z dziedziny zarządzania prowadzi niemal 1000 uniwersytetów w samych Stanach Zjednoczonych, a ponad 200 z nich ma tzw. .akredytację’, będącą gwarancją jakości kształcenia. Książki z dziedziny zarządzania sprzedawane są w zawrotnych nakładach, np. praca Petersa i Watermana W poszukiwaniu doskonałości miała w samych Stanach Zjednoczonych ponad 5 milionów egzemplarzy. Mamy więc do czynienia z narastającym zjawiskiem.

Leave a Reply