Co się stanie jak gmina nie uchwali budżetu?

0
comments

W myśl obowiązujących przepisów, w przypadku nieuchwalenia przez radę gminy budżetu przed początkiem roku budżetowego, nie później jednak niż do 31 marca, podstawą gospodarki budżetowej gminy jest projekt budżetu przedłożony radzie. Jeśli jednak rada gminy nie uchwali budżetu w wymienionym terminie, budżet gminny zostaje ustalony do końca kwietnia przez regionalną izbę obrachunkową. Przepisy nie regulują natomiast sytuacji, gdy zarząd gminy nie przygotuje projektu budżetu gminnego przed rozpoczęciem roku budżetowego, ani też sytuacji, jaki dokument jest podstawą prowadzenia gospodarki budżetowej gminy od 1 kwietnia do chwili ustalenia jej budżetu przez regionalną izbę obrachunkową (jeśli gmina nie uchwaliła budżetu do końca marca). Sprawy te czekają na rozwiązanie.

Budżet gminy winien zostać uchwalony z zachowaniem zasady równowagi budżetowej. Zasada ta została zapisana enigmatycznie w ustawie z 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym („Wydatki budżetu nie mogą przekraczać dochodów”). W ustawodawstwach krajów z tradycyjnym samorządem terytorialnym takie rozwiązanie jest często stosowane. W krajach tych precyzyjnie określa się jednak, o równowagę jakich dochodów i jakich wydatków chodzi. Na tle blankietowego zapisu w naszym ustawodawstwie powstają natomiast liczne wątpliwości i niejasności, np. czy równoważenie budżetu kredytem i emisją obligacji jest zgodne z zasadą równowagi budżetowej, czy też nie? Czy z zaciąganych kredytów mogą być finansowane (i równoważone) wydatki bieżące? Nawet jeśli stanąć na formalnym stanowisku i odpowiedzieć pozytywnie na wszystkie postawione tu pytania, to wypada zadać kolejne: po co w ogóle do ustawodawstwa wprowadzać tak sformułowaną zasadę równowagi budżetowej?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>