ISTOTA KONTROLI – KONTYNUACJA

Wynika z tego, że funkcje planowania i kontroli zachodzą na siebie. Formalny rozdział tych dwóch funkcji ma pewne zalety. Ich oddzielenie podkreśla znaczenie każdej z nich. Zachęca menedżerów do wdrażania systemu sprawnej kontroli, tak aby ich decyzje nie były ignorowane lub wykonywane przypadkowo. Kontrola odgrywa znaczącą rolę w utrzymaniu integralności systemu zarządzania i sprawia, że organizacje zyskują na sprawności osiągania celów.

W tym rozdziale zajmiemy się kontrolą, wskazując na jej miejsce w systemie zarządzania. Omówimy zakres kontroli, jej zadania i funkcje oraz kryteria klasyfikacji jej rodzajów. Szczególną uwagę skoncentrujemy na funkcjonalnym podziale typów kontroli oraz jej klasyfikacji według kryterium czasu oraz systemu celów organizacji (operacyjne i strategiczne). Dzięki temu spojrzymy na procesy kontrolne bardziej nowocześnie wprowadzając koncepcję control- Hngu. Scharakteryzujemy genezę tej idei, jej istotę i zakres stosowania.

Przypadek: Fabryka Mebli „MEBLEX” Sp. z o.o. Wiosna 1995 roku była wyjątkowo udana dla przedsiębiorstwa MEBLEX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lutyniu. W sprawozdaniu złożonym na posiedzeniu rady nadzorczej, dyrektor generalny Adam Szymański stwierdził, iż firma notuje stały wzrost produkcji i sprzedaży. Według niego dzieje się tak dzięki przejściu od systemu stałego nadzoru produkcyjnego i kontroli scentralizowanej do tzw. zarządzania „bez właściciela”, polegającego na wdrożeniu systemu controllingu i decentralizacji operacji przy skoordynowanej funkcji kontroli. Szymański powiedział, że „filozofia kontroli w MEBLEX-ie polega na wyszukaniu poprawnie sformułowanego punktu odniesienia, standardu, który stanowi dla zarządu wskazówkę kontroli i koordynacji działań operacyjnych”.

Leave a Reply