Polska waluta

0
comments

Złote polskie można wywozić za granicę do wysokości 20 000 000 zl i w takiej kwocie wwozić je z powrotem osoby krajowe obsługujące miejsca sprzedaży artykułów konsumpcyjnych, biletów i miejscówek za walutę polską w polskich środkach komunikacji międzynarodowej mogą wywozić z kraju złote polskie w formie pogotowia kasowego i przywozić do kraju walutę polską osoby krajowe i zagraniczne mogą wywozić monety polskie nabyte za waluty wymienialne w jednostkach uprawnionych do ich sprzedaży, zaś przywozić polskie monety obiegowe z kruszców szlachetnych także osoby zagraniczne prowadzące sprzedaż artykułów konsumpcyjnych w środkach międzynarodowej komunikacji lądowej należących do państw obcych i biletów na liniach autobusowych należących do tych państw – jeśli ich waluta nie jest wymienialna – mogą wywozić za granicę walutę polską, pochodzącą ze sprzedaży ww. towarów i usług.

W innych niż wymienione wyżej przypadkach, wywóz waluty polskiej za granicę lub przywóz jej do kraju wymaga indywidualnego zezwolenia dewizowego. 4)Poważnym ograniczeniom podlega także przeniesienie między osobą krajjową a zagranicza własności wartości dewizowych znajdujących się w kraju oraz przeniesienie wierzytelności lub zobowiązania, których przedmiotem są wartości dewizowe znajdujące się w kraju. Operacje te wymagają indywidualnego zezwolenia dewizowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>