Tworzenie spółek akcyjnych w dziedzinie ubezpieczeniowej

Przy podejmowaniu zaś decyzji o otwarciu na obszarze RP oddziału lub przedstawicielstwa zagranicznego banku oznacza się jaka część środków kapitału zagranicznego banku powinna być użyta na operacje finansowe wyłącznie na obszarze RP.

Bardzo srogi reżim majątkowy obowiązuje przy tworzeniu i funkcjonowaniu spółek akcyjnych w dziedzinie ubezpieczeniowej (ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. odziałalności ubezpieczeniowej, Dz.U. Nr 59, poz. 344 zm.: z 1993 r. Nr 5, poz. 21 i Nr 44, poz. 201 z 1994 r. Nr 4, poz. 17).Warunkiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie takiej działalności jest posiadanie kapitału akcyjnego lub zakładowego, w który zostanie wyposażony ubezpieczyciel. Musi on udowodnić posiadanie własnych środków w wysokości odpowiadającej minimum kapitału gwarancyjnego. Minimalną wysokość kapitału gwarancyjnego dla każdego rodzaju ubezpieczeń oraz dla działalności reasekuracyjnej ustala Minister Finansów (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1990 r., Dz.U. N r89, poz¦ 525 zm.: z 1993 r. Nr 1, poz. 4).Obowiązuje przy tym zasada, że ubezpieczyciel jest obowiązany posiadać środki własne w wysokości marginesu wypłacalności. Jedna trzecia

część marginesu wypłacalności stanowi kapitał gwarancyjny. Przy ubieganiu się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej ubezpieczyciel powinien złożyć dowód posiadania środków własnych w wysokości co najmniej 50% minimum kapitału gwarancyjnego. Natomiast ubezpieczyciel zagraniczny jest zobowiązany do posiadania środków własnych w wysokości marginesu wypłacalności.

Leave a Reply