Ulgi i zwolnienia

Bardzo liczne ulgi i zwolnienia od opłaty skarbowej zostały przewidziane w powołanym rozporządzeniu w sprawie opłaty skarbowej. Występują one w zasadzie przy każdym rodzaju czynności objętych opłatą. Są to przede wszystkim zwolnienia o charakterze przedmiotowym. Duże znaczenie praktyczne mają zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych umów cywilnoprawnych. Np. zwolnione są od opłaty umowy sprzedaży rzeczy ruchomych, jeżli wartość rynkowa przedmiotu transakcji nie przekracza 500 tys. zł. Tak samo jest z umowami komisu, jeżeli wartość rzeczy oddanych komisantowi do sprzedaży lub cena zapłacona przez komisanta nie przekracza tej kwoty. Bardzo popularne umowy pożyczki są zwolnione od 2% opłaty skarbowej, jeżeli łączna kwota lub wartość tych pożyczek udzielonych tej samej osobie nie przekracza w ciągu roku 1 min zł. Natomiast nie podlegają opłacie skarbowej pożyczki zawierane pomiędzy osobami z najbliższej rodziny (tzw. I grupa podatkowa w podatku od spadków i darowizn) – do wysokości kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn. Kwota wolna dla I grupy podatkowej wynosi 39.755 tys. zł.

W powołanym rozporządzeniu występują także zwolnienia podmiotowe. Jest ich zdecydowanie mniej niż zwolnień przedmiotowych. Przykładem tego typu zwolnienia może być zwolnienie od opłaty skarbowej od umów sprzedaży i zamiany, komisu m.in. jednostek budżetowych, gmin i związków komunalnych, Skarbu Państwa, zakłady pracy chronionej. Jeżeli jedna ze stron np. umowy sprzedaży jest zwolniona od opłaty skarbowej stawka opłaty skarbowej obniża się o 50%. W przypadku umowy sprzedaży rzeczy ruchomej strona nie zwolniona zapłaci opłatę w wysokości 1%.

Leave a Reply

Kategorie
biurorachunkowe.chelm.pl - tutaj