Wyroby substytucyjne

Na największą uwagę zasługują wyroby substytucyjne, które skutecznie mogą zastępować wyroby danego sektora pod względem cenowo-efektywnoś- ciowym. Najbardziej zagrażającym substytutem kaset video są niewątpliwie telewizja państwowa, prywatna i kablowa czy satelitarna.

Wyroby substytucyjne mogą zyskać na znaczeniu, jeśli ich koszt będzie malał, a efektywność i łatwość dostępu będzie rosła. Analizując trzy najbardziej zagrażające substytuty produktu oferowanego przez wypożyczalnię kaset video, Jan doszedł do niżej przedstawionych wniosków.

Najmniejsze koszty ponoszone przez klienta występują w przypadku telewizji publicznej (państwowej), gdyż są one związane jedynie z opłacaniem abonamentów telewizyjnych (koszt ten wynosi 7 zł miesięcznie). Obecnie w Warszawie istnieją także trzy prywatne (komercyjne) stacje telewizyjne, tj. Polsat, Canal Plus i FilmNet. O ile oferta filmowa Polsatu, według Jana, nie stanowi konkurencji dla jego działalności, o tyle staje takie, jak Canal Plus i FilmNet, nastawione są przede wszystkim na emisję atrakcyjnych filmów, co może stanowić istotne zagrożenie dla wypożyczalni. Co prawda miesięczny koszt dekodera (program tych stacji jest kodowany) wynosi około 37 zł i popularność stacji jest na razie niewielka, ale wiadomo przecież, że obie stacje działają dopiero od niedawna i prowadzą bardzo intensywną kampanię reklamową. W przypadku telewizji satelitarnej barierę może stanowić koszt zakupu i instalacji anteny satelitarnej wahający się na poziomie około 1 200 zł. Jeśli chodzi o telewizję kablową, to koszt ten znacznie spada, do 200 zł za instalację oraz abonament miesięczny w wysokości 15 zł. W obu tych przypadkach barierą jest nieznajomość języków obcych.

Leave a Reply