postheadericon Rozpoczęcie działalności wypożyczalni kaset video

Podstawowym czynnikiem, który „spędza sen z oczu” każdego przedsiębiorcy, jest konkurencja. Możliwość pojawienia się w danym sektorze nowych konkurentów zależy od istniejących barier wejścia, połączonych z reakcją konkurentów, której może oczekiwać nowo wchodzący. Jeśli bariery wejścia są małe, a jednocześnie nie ma zagrożenia ostrej reakcji ze strony konkurentów, to groźba wejścia jest duża.

Read the rest of this entry »

postheadericon Rachunki – zasady wystawiania i przechowywania

Przepisy ustawy o zobowiązaniach podatkowych upoważniają Ministra Finansów do wprowadzenia obowiązku prowadzenia ksiąg przez określone grupy podatników oraz do określenia rodzajów ksiąg i szczegółowych warunków ich prowadzenia. Mają one bowiem służyć jako dowód do ustalenia zobowiązań podatkowych.

Podatnicy obowiązani są przede wszystkim prowadzić księgi rachunkowe (rozporządzenie Ministra Finansów z 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, Dz. U. Nr 10, poz. 35 i Nr 124, poz. 554 zm.: z 1992 r. Nr 96, poz. 476, z 1993 r. Nr 46, poz. 208). Księgi te zastąpiły dawniejsze księgi handlowe i podatkowe. Mają jednak przeznaczenie szersze niż tylko dla celów podatkowych.

Read the rest of this entry »

postheadericon Przestępstwa celne

Dla odpowiedzialności za wykroczenia celne nie ma znaczenia, czy zostały one popełnione z winy umyślnej, czy nieumyślnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Przestępstwa celne są rodzajem przestępstw skarbowych, które ustawa karna skarbowa definiuje jako czyny społecznie niebezpieczne, zagrożone pod groźbą kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny. Mogą być one popełnione wyłącznie z winy umyślnej, chyba że Read the rest of this entry »

postheadericon Podstawa majątkowa utworzenia spółki akcyjnej

Podstawę majątkową utworzenia spółki akcyjnej stanowi kapitał akcyjny. Odzwierciedla on aktywa spółki, stanowiące gwarancję jej wypłacalności wobec wierzycieli. Kapitał akcyjny musi być oznaczony w statucie jako konkretna kwota. Obecnie przepisy kodeksu handlowego wymagają, aby minimalna kwota kapitału akcyjnego wynosiła 1 mld zł, co w przeliczeniu na waluty obce koresponduje z wymogami jakie stawia się w tej dziedzinie spółkom akcyjnym w Read the rest of this entry »

postheadericon OKNO PRODUKTU/RYNKU H.I. ANSOFFA

Klasyczną dziś techniką analizy strategicznej jest tzw. okno produk- tu/rynku stworzone przez H.I. Ansoffa. Przedstawia ono sposoby określania kierunku rozwoju organizacji na rynku. Model ten postrzegany jest jako jeden z etapów tworzenia strategii marketingowej, czyli ogólnego zamierzenia i zarazem dążenia przedsiębiorstw w zakresie produkcji i sprzedaży wybranego produktu na wybranym rynku.

Read the rest of this entry »

postheadericon MEBLEX Sp. z o.o.

MEBLEX Sp. z o.o. została założona w 1990 roku przez piątkę przyjaciół, byłych pracowników Spółdzielni Meblarskiej, którzy zdecydowali się przejąć upadające przedsiębiorstwo i utworzyć na jego bazie dobrze prosperującą firmę. MEBLEX został podzielony na cztery zakłady produkcyjne (divisions), na czele których stanęli czterej właściciele. Szefem całej spółki został piąty z nich, o największym stażu pracy i doświadczeniu w branży meblarskiej. Wyodrębnione organizacyjnie zakłady prowadziły własną księgowość, same zajmowały się poszukiwaniem klientów na wytwarzane produkty, same wyznaczały swoje cele. Jedynie strategia całej spółki była budowana centralnie. Jednym z jej kluczowych elementów było to, że poszczególne zakłady nie mogą ze sobą konkurować. Zakłady zostały zróżnicowane produktowo. Każdy z nich specjalizował się w wytwarzaniu innego asortymentu produktów. Były to meble biurowe, ogrodowe, tapicerskie oraz kuchenne. Ponadto strategia określała:

Read the rest of this entry »

postheadericon Jaka jest opłacalność danego zamierzenia w porównaniu z alternatywnymi przedsięwzięciami?

Opracował zatem procedury i standardy przyznawania środków kapitałowych. Określił je w formie czterech przedstawionych niżej pytań. ł. Czy, jako przedsięwzięcie rynkowe, projektowane zamierzenie jest logiczne lub konieczne?

Czy zamierzenie jest odpowiednio przygotowane pod względem technicznym?

Jaka jest opłacalność danego zamierzenia w porównaniu z alternatywnymi Read the rest of this entry »

postheadericon Gospodarka budżetowa – kontynuacja

Mimo ważnych motywów tego przepisu, mającego ochraniać interesy budżetu państwa, można uznać go za sprzeczny z ustawą o samorządzie terytorialnym, a tym samym poważnie godzący w uprawnienia gmin do samodzielnego i odpowiedzialnego kształtowania przez ich rady struktury organizacyjnej gospodarki budżetowej jednostek lokalnych.

Pomijając powyższą sprzeczność, generalnie można stwierdzić, że obowiązujące ustawodawstwo daje gminom prawo Read the rest of this entry »

postheadericon Dyrektywy Bankowe w sprawie harmonizacji przepisów prawnych

W 1967 r. powołano urząd Komisarza Wspólnot Europejskich ds. instytucji finansowych. W 1973 r. wydano dyrektywę w sprawie zniesienia ograniczeń w swobodzie otwierania oddziałów i swobodnego świadczenia usług w formie własnych działań banków i innych instytucji finansowych. W szczególności chodziło o to, aby obywatele państw Read the rest of this entry »

postheadericon >Banki są przedsiębiorstwami w ekonomicznym rozumieniu tej instytucji

Banki wykształciły się przecież jako rodzaj działalności handlowej i rozwój cywilizacji nie zminił ich istoty. Jedynie ęo zasługuje natomiast na odrębną uwagę, to rozważenie charakteru prawnego centralnego banku państwa, którego funkcje są odmienne od pozostałych banków i nie pozostaje to bez wpływu na regulowanie jego statusu prawnego (patrz niżejpkt 3).

Banki są przedsiębiorstwami w ekonomicznym rozumieniu tej instytucji. Trzeba Read the rest of this entry »

postheadericon Czy warto uciekać przed windykatorem ? – windykacja

Od dwudziestu pięciu lat niemal rok rocznie rośnie liczba Polaków zadłużających się w bankach . Nieodłącznym elementem tego zjawiska jest więc ilość tak zwanych toksycznych aktywów , a więc długów które wydają się nie do spłacenia przez dłużników. Wraz ze wzrostem gospodarczym pojawia się co raz to więcej bogatych ludzi i niektórzy chcąc im dorównać kupują na raty różne luksusowe produkty mając jednak świadomość , iż nie koniecznie te osoby na nie stać. Później trafiają na czarne listy dłużników , a w wielu przypadkach sprawa trafia do sądu i do komornika. Zanim jednak trafi do komornika , wierzyciel postanawia skierować naszą sprawę do działu windykacji. Podstawowym celem działu windykacji , niezależnie czy jest to dział wewnętrzny , czy też dział zewnętrzny jest bez wątpienia odzyskanie długu wierzyciela od swojego dłużnika. Wewnętrzne działy windykacji zazwyczaj kilkukrotnie wysyłają do wierzyciela różne pisma ponaglające oraz informujące o zadłużeniu , oraz dzwonią , aż do znudzenia do dłużnika ponaglając do , zachęcając do spłaty zadłużenia wraz z możliwością spłaty na raty. W zależności jak duża jest firma jakiej możemy być winni pieniądze tym profesjonalizm , oraz wielkośc działu windykacji może być bardzo różna. Jeśli jest to firma duża , zazwyczaj posiada swój odrębny dział windykacji który jak najbardziej może skutecznie odzyskać pieniądze od dłużnika – jednak jak wiadomo i tutaj bywają przypadki trudne , wtedy duże firmy zazwyczaj sprzedają swoje długi dużym , profesjonalnym firmom zajmującym się ściąganiem należności na podstawie umowy cesji (przeniesienia długu). Oczywiście zanim taki dług zostanie sprzedany firma do znudzenia będzie nakłaniać klienta do spłacenia długu , a nawet przedstawi mu bardzo korzystne dla niego raty – co niewątpliwie pomoże dłużnikowi w spłacie zadłużenia. Sprzedaż długu to jednak dla takiej firmy ostatecznośc , gdyż wiąże się ono ze sporą stratą dla pierwotnego właściciela długu. Są na tynku profesjonalne firmy windykacyjne zawodowo zarządzające pakietami nieprzeterminowanych długów , które hurtowo kupują takie należności. Na samym początku firmy te działają standardowo czyli ślą do nas pisma , oraz nakłaniają w sposób dosyć agresywny do spłaty zadłużenia. Jeśli to nie pomaga wysyłają windykatora terenowego który będzie nas nachodził w mieszkaniu i namawiał do spłaty zadłużenia , lub też zawarcia z firmą windykacyjną ugody. Ostatecznie kierują sprawę do sądu (w większości przypadków są to sądy elektroniczne – które wydają wyrok zaocznie i są one prawie zawsze korzystne dla składającego wniosek – możemy się jednak od niego odwołać). Kolejny krokiem jest oczywiście komornik – co oznacza dla dłużnika drastyczny wzrost kosztów. Warto więc przeanalizować naszą sprawę bardzo dokładnie i pod żadnym pozorem nie uciekać przed windykatorem tylko spróbować nawiązać współpracę.

windykacja

postheadericon Własny biznes bez grama dotacji – dotacja

Jak dokładnie wiadomo od kilkunastu lat założenie , lub też rozwinięcie w Polsce dowolnego biznesu nierozłącznie wiąże się z jednym słowem. Mianowicie chodzi o słowo dotacje – które mniej więcej od dziesięciu lat robi wielką furorę. Jedną z pierwszych czynności jakie wykonuje potencjalny przedsiębiorca mający zamiar założyć własną działalność gospodarczą jest bez wątpienia sprawdzenie możliwości otrzymania dotacji na swoją działalność która pokryje całość , lub też część kosztów związanych z potencjalną inwestycją. Dotacje dla zupełnie nowych firm oczywiście istnieją , jednak zdecydowanie są one przeznaczone raczej dla malutkich firm które nie wymagają zbyt wielkich inwestycji – a więc w zdecydowanej większości przypadków będzie to po prostu handel lub drobne usługi dla ludności. W Polsce zdecydowanie najbardziej popularną formą dotacji dla nowych firm są jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej które są oferowane przez Urzędy Pracy na terenie kraju. Środki na tego typu działalność nie są jakość szczególnie wysokie , ale jeśli posiadamy swoje środki , to czterokrotność przeciętnej pensji brutto (właśnie tyle możemy maksymalnie otrzymać) bez dwóch zdań przydadzą nam na początku naszej działalności. Na pewno warto dodać , że tego typu pomoc skierowana jest tylko i wyłącznie do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy ,a wydatkowana może być na takie rzeczy jak : maszyny , urządzenia , remont i adaptacja lokalu , towar oraz surowce , reklama. Oczywiście każdy Urząd Pracy posiada swój własny regulamin i procentowe widełki wydatkowania tych pieniędzy różnią się pomiędzy urzędami , jednak generalne ramy wydatkowania tych środków powinny być na zbliżonym do siebie poziomie , gdyż każdy regulamin wydatkowania oraz przyznawania środków na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej jest oparty o Ustawę o Promocji Zatrudnienia która jest jedna. Na pewno warto starać się o te środki , szczególnie gdy planując założenie działalności gospodarczej sami dysponujemy bardzo skromnymi środkami. Warto pamiętać , że środki nie mogą być wydatkowane na wszelkie stałe opłaty takie jak: opłaty na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne , podatki , wynajem lokalu , pensje dla pracowników i tym podobne. Jak nie raz pokazała historia , istotą kapitalizmu jest zarobek , oszczędzanie i powolny , ale regularny i stopniowy wzrost wartości budowanego przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach jednak mało kto wyobraża sobie własny biznes bez dotacji. Czy jest to w pewnym sensie niemoralne ? Na pewno tak. Czy prowadzenie biznesu z dotacją może się okazać trudniejsze ? Paradoksalnie tak , ponieważ wydając swoje ciężko zarobione pieniądze zastanowimy się co najmniej kilkakrotnie i przemyślimy sprawę dokładnie. Natomiast wydając pieniądze które przyszły nam stosunkowo łatwo , to już nie koniecznie.

dotacja

postheadericon O Bitcoin słów parę – krypto waluta

Bitcoin to jedna z niewielu ktyptowalut która w bardzo krótkim czasie zrobiła wielką miedzynarodową karierę. Dziś , po kilku latach od jej premiery bez cienia wątpliwości można powiedzieć , że niemal każdy internauta co najmniej kilka razy słyszał tę nazwę , a wielu internautów po prostu korzysta z bitcoina. Bitcoin to waluta zapewniająca darmowe , natychmiastowe przelewy – a więc jest doskonała do zawierania wielu internetowych tranzakcji , oraz co ważne do bezpiecznego przechowywania pieniędzy. Bitcoin jest wymienialny na prawie każdą ważniejszą walutę na świecie (Dolar, Juan, Euro czy też Frank Szwajcarski) , notowania odbywają się dwadzieścia cztery godziny na dobę. Mimo , to że wartość bitcoina na rynku jest mniej więcej stała (gdyż zdobywanie nowych bitcoinów ze względu na strukturę tej waluty jest co raz to trudniejsze i co raz to bardziej kosztowne) bitcoin jest walutą , a raczej kryptowalutą dosyć niestabilną , jednak nie ze względu na swoją prawdziwą wartość , tylko ze względu na to , że na walucie bitcoin próbują zarobić ogromne rzesze spekulantów , a ilość bitcoina w stosunku do innych walut międzynarodowych , jest tak mała ,że nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów dolarów rzuconych w kilka chwil na rynek może doprowadzić do tego , że kurs bitcoina ulegnie natychmiastowemu zachwianiu , a może doprowadzić nawet do ogromnej paniki na rynku walutowym. Co ciekawe , walutą bitcoin możemy również handlować na licznych giełdach obsługujących forex takich jak na przykład platforma pięćset plus. Kryptowaluta Bitcoin co normalne i oczywiste wraz ze wzrostem popularności przyciąga co raz to większą uwagę polityków. Nie powinno to nas dziwić ani trochę , gdyż bitcoin jako waluta zapewniająca anonimowe płatności , może być posiadana przez anonimowe osoby. Jeśli chodzi o płatności nie są one nawet w najmniejszym stopniu kontrolowane przez organy skarbowe , tak więc rządący powoli będą panikować , że przy pomocy kryptowaluty bitcoin która zapewnia stu procentową anonimowość może być finansowany terroryzm lub też , handel bronią oraz innymi nielegalnymi substancjami jak na przykład narkotki. Wątpliwości może rozwiać jednak ostatni wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości , mówiący o tym , że waluta bitcoin jest całkowicie zwolniona z podatku do towarów i usług na terenie Unii Europejskiej co oczywiście rozwiewa wszelkie wątpliwości i interpretacje , a te były bardzo różne nawet jeśli chodzi o polskie urzędy skarbowe.

krypto waluta

postheadericon Biuro księgowe białystok – cena = jakość

Czy w ofercie biura księgowego w Białymstoku znajdziemy dużą cenę?

Jesteśmy zawsze przekonywani, że za profesjonalizm musimy słono zapłacić, jednak biuro księgowe Białystok udowadnia nam to, że nie jest to do końca prawda, ponieważ oferują oni profesjonalizm w kwestii księgowości, a dodatkowo bardzo konkurencyjne ceny. Jeśli współpracujemy z firmą

biuro księgowe Białystok

, czy w ogóle mamy się do czego przyczepić? Prawda jest taka, że prawdopodobnie nie, ponieważ będąc klientem możemy skontaktować się telefonicznie a odpowiednio wyedukowany pracownik firmy biuro księgowe białystokrozwieje nasze wątpliwości. Jak więc będzie wyglądać współpraca z firmą biuro księgowe Białystok? Między innymi tak, że będziemy musieli dostarczać wszystkich niezbędnych dokumentów i nie będziemy musieli martwić się o nasze rozliczenia. Jeśli tylko pojawią się jakieś niezgodności, również będziemy o tym wiedzieć pierwsi, jeszcze przed urzędem skarbowym.

Kategorie
blog kulinarny ten tapicer z Warszawy. Moja tapicerka samochodowa